มิ้ว ณ ชมวิว Pdf or Kindle ePUB ปีกนางฟ้า เงาซาตาน


 • 548
 • ปีกนางฟ้า เงาซาตาน
 • มิ้ว ณ ชมวิว
 • en
 • 02 May 2018
 • null

3 thoughts on “ปีกนางฟ้า เงาซาตาน

 1. says:

  นานๆจะเจอทีค่ะ นิยายที่นางเอกทำงานเก่ง ไม่ใช่แค่ประโยคบอกเล่าว่าทำงานเก่งนะคะ ประโยคบรรยายวิธีคิด ลำดับการคิดของนางเ

 2. says:

  เป็นเรื่องที่แนะนำว่าใครชอบพระเอก นางเอกฉลาดทันเกมส์ ทันคน ไม่ตกเป็นเหยื่อแนวชิงรั

 3. says:

  พระนางฉลาดสุดๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

มิ้ว ณ ชมวิว ☆ 7 FREE DOWNLOAD

ปีกนางฟ้า เงาซาตาน

?ึ้ง เส้นทางที่น่าลุ่มหลง เส้นทางสายสีเทาที่เร่าร้อน เสน่หาจากมุมมืด ปลุกเร้าความกระหายใคร่รู้ได้ดีเสมอผลประโยชน์ ความรัก ความใคร่ แรงผลักดันในการใช้ชีวิตของแต่ละคน มาจากหลากหลายเหตุผล ในความมืดดำยังคงมีความสุกสว่างสวยงาม และในความสว่างยังคงไว้ซึ่งเงามืดสลัวราง แสงสว่างและความมืดอ?.

FREE READ ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ มิ้ว ณ ชมวิว

??ู่ในที่เดียวกัน บางทีเป็นตัวแทนซึ่งกันและกัน บางครั้งคือการผสมผสาน บ้างเป็นความขัดแย้งไม่อาจอยู่ร่วม และหลายๆครั้งไม่สามารถปฏิเสธในการพึ่งพาซึ่งกันและกันปีกนางฟ้า เงาซาตาน คือนิยายรักใคร่ ลุ่มหลง ซึ่งคงจะไม่มีความหมายใด หากผู้อ่านไม่ใส่ใจที่จะค้นหาความจริงแท้ที่แทรกระหว่างบรรทั?.

SUMMARY ปีกนางฟ้า เงาซาตาน

นิยายเรื่อง ปีกนางฟ้า เงาซาตาน เป็นภาคต่อจากเรื่องเปิดม่านพรหมจรรย์ แม้ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงโดยตรง ทว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างไม่อาจแยก เพราะยังคงเป็นสีสันชีวิตของผู้ประกอบอาชีพอยู่ในสถานบันเทิง ซึ่งขายความสนุกสนาน ความบันเทิงยามราตรีฉากชีวิตที่น้อยคนจะได้สัมผัสลึก?.