Phạm Công Thiện [Pdf kindle] Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất – Epub, Kindle eBook and DOC


Read & Download Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất

Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất

?ang yêu đời đang yêu những cây trái trần gian người ta sẽ thấy là đời có thêm vị ngọt Nhưng nếu người ta đang chán nản mệt mỏi và đang muốn chấm dứt một sự di động hay những sự di động người ta sẽ dễ bị cái hớp rượu kia làm hoang mang thần trí và vì thế có thể càng làm cho người ta thấy mông lung hơn khi người ta đang muốn tìm một chỗ để bám víu vào đời sốn. A Tangled Affair (The Pearl House yêu đời đang

Read µ PDF, eBook or Kindle ePUB free È Phạm Công Thiện

Ði cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất có một nhịp thở khác với những nhịp thở mà Phạm Công Thiện đã thở ra thở vô đôi khi thở mạnh thở gấp tạo thành những cơn ho vào đời sống; hoặc đôi khi chỉ là những tiếng ho khan cho vui trong suốt cuộc đời của ông Ðây là một hơi thở dịu dàng khỏe mạnh có pha mùi chuếnh choáng thơ mộng đáng yêu của một người vừa uống x. Dangerous Melody (Treasure Seekers yêu của một người vừa uống x.

Phạm Công Thiện È 5 Free read

Ong một ly rượu nho Hay chính hắn là một ly rượu nho ai biết Một ly rượu nho màu đỏ bordeaux có mùi vị say sưa mềm mại của nắng thơm màu hổ phách có mùi gió biển ngất ngây của những hải ngạn xa xôi có những đêm sâu ủ mùi nguyệt bạch Tịch mịch hồng Và có mặt trời nếu mặt trời có thực uay lông lốc theo vòng thiên địa Ực một hớp rượu ấy vào người nếu người ta ?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *